מיסוי מקרקעין והשפעתו על ענף הנדל"ן

פורסם בFebruary 2012

חלפה שנה מאז כניסתו לתוקף של חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים-הוראת השעה) התשע"א 2011, במסגרת הרפורמה בענף הנדל"ן. נבחן עד כמה היא השפיעה, אם בכלל על הגדלת ההיצע של דירות מגורים.

לפני שנסקור את מצב הנדל"ן (דירות מגורים), מין הראוי להזכיר מהו החלק ה"טוב" בהוראת השעה ומהו החלק ה"רע"  (כן, יש דבר כזה).

ההקלות (החלק הטוב)

  1. הוראת השעה מאפשרת למכור בפטור  2  דירות מגורים, ,ללא קשר לפטורים הקיימים בחוק מיסוי מקרקעין. האפשרות הנ"ל בתוקף עד  1.1.2013.
  2. בנסיבות מסוימות אפשר למכור עד 4  דירות מגורים בפטור. כאמור עד  1.1.2013.
  3. אפשרות למכור בפטור דירת מגורים שהוסבה ושימשה כמשרד בשנים עברו, ובתנאי שתוסב חזרה ותשמש כדירת מגורים. הקלה זו אפשרית עד 1.7.2013.

ההחמרות (החלק הרע)

  1. צריך לדעת ולזכור שכל המכירות בפטור ממס שבח במסגרת הוראת השעה יחשבו כמכירה על פי חוק מיסוי מקרקעין החל מ-1.1.2013 עם כל המשתמע מכך.
  2. פרק זמן ההמתנה של- 4 שנים לקבלת פטור לדירה שאינה יחידה יגדל ל – 8  שנים החל מ- 1.1.2013 ועד ל - 1.1.2021.

מדובר בהקלות והחמרות שמתייחסות למס שבח בלבד והן מאד משמעותיות להתנהלות כלכלית/נדל"נית ,שמטרתן ל"המריץ" בעלי דירות למוכרן, האומנם?!

המצב כיום שהמכירות נבלמו ובמקומות מסוימים אף נעצרו, אם כי ישנו שוני והבדלים בין אזורים שונים בארץ. במקביל היקף הבניה החדשה גדל בשנה האחרונה ,תופעה זו גורמת לירידת מחירים. האם המתואר לעיל הינו תוצאה ישירה או עקיפה של השינויים(הקלות)בחוק מיסוי מקרקעין ? לחלוטין לא! הגורמים שהשפיעו על ירידת הביקושים והמחירים הם המחאה החברתית הגדולה שהייתה בקיץ 2011 ותגובת הממשלה שגרמה לציבור הרחב לחשוב ולצפות לשינויים דרמטיים בענף הנדל"ן, והם לא קרו. הציבור ממשיך לחכות ולשבת על ה"גדר" בכל הקשור לרכישות של דירות מגורים.

המצב הכלכלי המתדרדר בעולם בכלל ובאירופה במיוחד מתחיל לחלחל לישראל ולהשפיע לרעה על הכלכלה שלנו, נראה עליה באבטלה וכתגובת שרשרת הקיפאון ימשיך ואף יעמיק ונראה ירידה נוספת במכירות ומחירים, אם כי באופן די מתון. יש לציין שכלכלת ישראל בהשוואה לאירופה הינה חזקה דייה על מנת שהפגיעה בכלכלה ובנדל"ן לא תהא עמוקה.

להערכתי תוך שנתיים-שלש רמת הביקושים, המכירות והמחירים יחזרו למצב כפי שהיה עד לאחרונה, עם שיפור המצב הכלכלי ורמת הביקושים הקשיחה שקיימת ממילא.

לעניין השינויים המרכזיים במס רכישה נדון במאמר נפרד.

בברכה,
ישראל  בן כנען+ עוד בבלוג
עוד בבלוג


קווים עיצוב אתרים, קידום ופרסום ברשת